Miljöpolicy

Beulco Armatur AB är ett teknikhandelsföretag på VVS-marknaden med standard och prefabricerade produkter inom områdena värme, vatten och kyla.

Resultatet av vårt miljöarbete skall skapa goda förutsättningar för stabila relationer.

Under förutsättningar att vi följer branschstandard skall vi bidra till att förbättra företagets och kundernas miljöprestanda genom att:

  • Sänka andelen osorterat avfall i verksamheten
  • Fortsatt förbättring av värden på utsläpp från våra tjänstebilar och transportörer
  • Minska utfällning av bly i dricksvatten
  • Erbjuda produkter som innehåller minimalt med farliga ämnen
  • Erbjuda produkter med så låg energiförbrukning som möjligt
  • Erbjuda lättinstallerade prefabricerade lösningar som möjliggör resurseffektiv installation


Vi ska öka kunskapen och höja personalens medvetande kring miljöfrågor genom att kontinuerligt diskutera och väga in miljöaspekten i våra arbetsuppgifter.

Vi ska leva upp till lagkrav och branschöverenskommelser.

2016-09-22

ISO-Certifikat, här

Om Beulco Armatur

Beulco Armatur är specialister på VVS-lösningar och ett av Sveriges ledande företag inom VVS.
Våra framgångar beror på ett genuint intresse och engagemang för våra kunders behov av olika produkter som löser problem och effektiviserar.
Läs mer...

 

NYHETSBREV