Presentation

Beulco Armatur är specialister på VVS-lösningar. Vi har ett genuint intresse och engagemang för våra kunders behov av olika produkter som löser problem och effektiviserar. Det är kombinationen av ett brett basutbud av standardprodukter och prefabricerade VVS-lösningar som är vår största styrka.

Standard, Teknik och Prefab

Vi stärker vår position på marknaden genom att förtydliga våra tre specialområden: Standard, Teknik och Prefab. Idag jobbar vi allt närmare installatörsledet. Tillsammans utvecklar vi kompletta VVS-enheter som skräddarsys och levereras installationsklara till byggarbetsplatsen. Prefabricering av olika produktlösningar effektiviserar installationsarbetet, vilket i sin tur leder till bättre totalekonomi. Med andra ord sker större delen av VVS-arbetet i vår toppmoderna produktionsanläggning istället för ute på bygget.

Effektiv organisation

För att möta kundernas behov av tekniskt stöd och snabba leveranser har vi utvecklat en effektiv organisation som har kapacitet och kunskap att ta hand om såväl stora som små kunder. Våra säljkontor är strategiskt placerade för att kunna ge bästa möjliga service till våra kundgrupper som består av grossister, byggherrar, fastighetsägare, konsulter och installatörer.

Våra logistiklösningar är kundanpassade efter varje kunds unika krav, vare sig det handlar om standardprodukter eller prefabricerade enheter som ska levereras ”just-in-time” till byggarbetsplatsen.

Beulco Armatur AB ingår i koncernen Beulco Holding AB:
För mer information om Beulco Holding klicka här

Beulco Armatur startade 1972. Läs mer om vår historia

 
 

Om Beulco Armatur

Beulco Armatur är specialister på VVS-lösningar och ett av Sveriges ledande företag inom VVS.
Våra framgångar beror på ett genuint intresse och engagemang för våra kunders behov av olika produkter som löser problem och effektiviserar.
Läs mer...

 

NYHETSBREV